Merk: Corsodyl Geneesmiddel

Corsodyl Mondspray 60ml

Adviesprijs € 7,65 Onze prijs € 6,89

Gratis vanaf € 39

Hover? In België, in afhaalpunt.

Klik hier voor meer info over onze spaarpunten actie.

Wat is corsodyl spray en waarvoor wordt deze spray gebruikt?

Corsodyl spray is een heldere roze oplossing met pepermuntsmaak.

Corsodyl bevat chloorhexidinedigluconaat. Chloorhexidinedigluconaat heeft een bacteriedodende werking en is actief tegen de meeste soorten bacteriën. Daarnaast doodt chloorhexidinedigluconaat bepaalde schimmels.

Corsodyl wordt gebruikt:

  • voor het voorkomen en bestrijden van tandaanslag 
  • bij tandvleesontstekingen 
  • bij infecties van de zone rond de tand 
  • als ontsmettingsmiddel bij ingrepen in de omgeving van de tand of kies 
  • tegen aften en andere mond- en keelinfecties.

 

Hoe wordt Corsodyl Spray gebruikt?

Tweemaal per dag op de tanden verstuiven of volgens het advies van de arts/tandarts.

De maximale hoeveelheid bedraagt 12 verstuivingen (0,14 ml/verstuiving), tweemaal per dag.

Bij chronisch gebruik van Corsodyl is regelmatige controle door een arts of tandarts vereist. Voor de behandeling van gingivitis wordt aangeraden de behandeling gedurende een maand verder te zetten.

 

Heeft Corsodyl Spray bijwerkingen ?

Maag-darmstelselaandoeningen:

 − In geval van herhaald gebruik kan een bruine verkleuring van de tong en de tanden (incl. tandvullingmateriaal en prothesen ) optreden. In “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik” leest u hoe u dit kunt voorkomen.

− Bij het begin van de behandeling kan de smaak verstoord worden. Ook komt een branderig gevoel van de tong voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik

-  In zeer uitzonderlijke gevallen werd een zwelling van de speekselklieren gemeld. Die verdwijnt bij het stopzetten van de behandeling.

Huid- en onderhuidaandoeningen:

− Allergische reacties, gekenmerkt door symptomen als roodheid van de huid (erytheem), netelroos, kortademigheid (dyspneu), anafylactische shock.

− Huidirritatie.

 

 

 

 

 

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

DoseringTweemaal per dag op de tanden verstuiven of volgens het advies van de arts/tandarts. De maximale hoeveelheid bedraagt 12 verstuivingen (0,14 ml/verstuiving), tweemaal per dag.

Pediatrische patiënten Corsodyl is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar tenzij geadviseerd door een (tand)arts of apotheker.

Wijze van toediening Corsodyl is een gebruiksklare oplossing en dient niet verder verdund te worden.

Bij chronisch gebruik van Corsodyl is regelmatige controle door een arts of tandarts vereist. Voor de behandeling van gingivitis wordt een behandelingsduur van 1 maand aanbevolen.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Wegens zijn antibacteriële werking is de Corsodyl-oplossing aangewezen: • bij de preventie en bestrijding van tandplaque; • bij de behandeling van gingivitis simplex of gingivitis ulcerosa; • bij parodontopathieën van infectieuze aard, e.g. stomatitis prothetica; • als desinfectans tijdens parodontale ingrepen; • bij ulcereuze aften e.a. orofaryngeale infecties, zoals candidiasis.

De spray voor oromucosaal gebruik is specifiek aangewezen wanneer de mondspoeling niet kan gebruikt, bv. na parodontale ingrepen of bij lichamelijk gehandicapte patiënten.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.