Vóór 16u besteld, morgen bezorgd
Gratis bezorging vanaf 59€
Meer dan 350 merken
Erkende Drogist
Merk: Labima Geneesmiddel

Nustasium 50mg 20 Tabletten

Adviesprijs € 13,50 Onze prijs € 12,15
Dit product kan niet worden verzonden naar de volgende landen:
Nederland, Duitsland

Klik hier voor meer info over onze spaarpunten actie.

Omschrijving van Nustasium 50mg 20 Tabletten

Nustasium 50mg is een tijdelijk of occasioneel hulpmiddel om in te slapen. Difenhydramine is een geneesmiddel uit de klasse van de H1-antihistaminica met kalmerende werking. Bevat lactose.

Gebruik van Nustasium 50mg 20 Tabletten

1. Volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar: Neem 1 tablet 20 minuten voor het slapengaan in met een glas water.
2. Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
3. Houd buiten het bereik van kinderen.

 

Mogelijke Nustasium bijwerkingen:

De meest waargenomen bijwerking:

 • slaperigheid. Bestuurders van voertuigen en personen die machines bedienen moeten hiermee rekening houden. 

Bijwerkingen die zelden worden waargenomen:

 • moeilijkheden met de spijsvertering zoals misselijkheid, braken, diarree of constipatie, buikpijn 
 • leukopenie en agranulocytose 
 • concentratiestoornissen (vooral bij oudere patiënten) 

Overige bijwerkingen:

 • droge mond 
 • overgevoeligheid voor licht 
 • constipatie 
 • moeilijkheden om te plassen 
 • droge slijmvliezen van de neus en de keel, dikkere slijmen (fluimen) en duizeligheid


Lees aandachtig de nustasiim bijsluiter voor meer informatie.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar: 1 tablet 20 minuten voor het slapengaan.

Wijze van toediening en toedieningsweg:

 • Nustasium bestaat onder de vorm van tabletten voor inname via de mond.
 • Ze moeten met wat water worden ingeslikt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Nustasium heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bij kinderen: De belangrijkste verschijnselen zijn excitatie met opgewondenheid, soms hallucinaties en stuipen. Deze laatste treden op met tussenpozen. Soms begint het kind te beven en treedt een verwijding van de pupillen en lichte koorts op.

Bij volwassenen:
o De verschijnselen zijn verschillend: vaak ziet men een depressie die een periode van excitatie en stuipen voorafgaat. Koorts en roodheid van de huid zijn zeldzamer.

Behandeling:

Men moet onmiddellijk de arts verwittigen en de patiënt rustig houden.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel
Nustasium mag enkel tijdelijk of occasioneel worden ingenomen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren op kamertemperatuur (15 - 25°C).
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Difenhydramine HCl 25mg/compr. De andere stoffen in dit middel zijn : - lactose, maïszetmeel, gelatine, colloïdaal siliciumdioxide, algininezuur, talk, magnesiumstearaat.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

NUSTASIUM is aangewezen als een tijdelijk of occasioneel hulpmiddel om in te slapen.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.