Merk: HiBi Geneesmiddel

Hibidil 240x15ml Zakjes

Adviesprijs € 126,80 Onze prijs € 123,00

Gratis vanaf € 39

Hover? In België, in afhaalpunt.

Klik hier voor meer info over onze spaarpunten actie.

Wat is Hibidil en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hibidil is een steriel rood gekleurd gebruiksklaar ontsmettingsmiddel op basis van chloorhexidine.
Hibidil is enkel voor uitwendig gebruik, niet voor inspuiting.
Hibidil is aangewezen voor:

  • voorbehoedende behandeling en ontsmetting van wonden.
  • de lokale behandeling van schimmelaandoeningen op de huid of huidaandoeningen veroorzaakt door bacteriën.
  • voorbehoedende behandeling en ontsmetting van brandwonden. Wegens het beperkt beschikbaar volume betreft het uiteraard niet-uitgebreide brandwonden.
  • voorbehoedende zorgen en ontsmetting van de bilnaad en uitwendige geslachtsdelen o.a. in geval van operatieve verbreding van de schede-ingang (episiotomie).
  • voorbehoedende uitwendige gynaecologische zorgen, spoelingen van de schaamstreek o.a. na een bevalling

 

Hoe gebruikt u Hibidil?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker
of verpleegkundige u dat heeft verteld.

Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hibidil is een waterige, steriele, rood gekleurde, gebruiksklare en ontsmettende oplossing.

De oplossing moet onverdund op de te behandelen plaats aangebracht worden.

 

Mogelijke bijwerkingen van Hibidil zakjes:


Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De volgende ongewenste effecten komen slechts zeer zelden (bij minder dan 1 op 10.000 patiënten en in geïsoleerde gevallen) voor:

  • prikkeling van de huid en de slijmvliezen;
  • allergische reactie met verschijnselen zoals misselijkheid, duizeligheid, kortademigheid en sterke bloeddrukdaling;
  • schade aan het oor bij direct contact met het middenoor;
  • er zijn gevallen gemeld van onomkeerbare en ernstige schade aan het oog, meer bepaald na lang contact met het oog van chloorhexidine oplossingen die veel meer geconcentreerd waren dan de concentratie aanbevolen voor gebruik in het oog, of na gebruik van chloorhexidine formules die niet in aanmerking komen voor gebruik in het oog.

Stop in deze gevallen met het gebruik van Hibidil

 

Alvorens gebruik lees zeker de Hibidil Bijsluiter


 

 

 

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.